Γεωγραφικός χάρτης δραστηριοτήτων 

 

 

Η Atlas-Expert δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στις χώρες της τελωνειακής ένωσης (Ρωσία, Καζακστάν και Λευκορωσία), αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (Σοβιετικής Ένωσης).

Η τελωνειακή ένωση άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2010 μεταξύ των κρατών της Λευκορωσίας, του Καζακστάν και της Ρωσίας.

 

Η Τελωνειακή Ένωση ξεκίνησε ως ένα πρώτο βήμα προς τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης Ευρωασιατικής Ένωσης οικονομικού χαρακτήρα και προσανατολισμού των πρώην σοβιετικών κρατών. Τα κράτη-μέλη σχεδιάζουν να επεκτείνουν την ήδη υπάρχουσα οικονομική και εμπορευματική ένωση και την άρση όλων των τελωνειακών συνόρων μεταξύ τους που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο 2011. Στις 19 Νοεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη συνέστησαν μια κοινή επιτροπή για την προώθηση των στενότερων οικονομικών δεσμών, σχεδιάζοντας έτσι στο να δημιουργήσουν μια Ευρασιατική Ένωση από το 2015. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, που ολοκληρώθηκε η οικονομική ένωση τα τρία κράτη αποτελούν τη πρώτη φάση ενός ενιαίου οικονομικού χώρου που στόχος είναι να διευρυνθεί και με άλλες γείτονες χώρες.. H Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή είναι ο ρυθμιστικός οργανισμός για την τελωνειακή ένωση και την Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα.